S. 2-322 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie
Marie Nagy    Frans Lozie    Philippe Monfils    Jeannine Leduc    Georges Dallemagne    Philippe Mahoux    Myriam Vanlerberghe   

Oostenrijk
extreem rechts
motie van het Parlement
politieke coalitie
rechten van de mens
extremistische partij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-322/1 2-322/1 (PDF) Voorstel van resolutie 2/2/2000
2-322/2 2-322/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/2000
2-322/3 2-322/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/2/2000
2-322/4 2-322/4 (PDF) Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie 3/2/2000
2-322/5 2-322/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 3/2/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/2/2000   Indiening Doc. 2-322/1 2-322/1 (PDF)
3/2/2000   Inoverwegingneming
3/2/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/2/2000   Inschrijving op agenda
3/2/2000   Algemene bespreking Hand. 2-26 Hand. 2-26 (PDF)
3/2/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
3/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-6/o0) Hand. 2-26 Hand. 2-26 (PDF)
Doc. 2-322/5 2-322/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/2/2000   Verzending naar commissie
3/2/2000   Inschrijving op agenda
3/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Josy Dubiť
3/2/2000   Bespreking
3/2/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-1/o0)
3/2/2000   Aanneming na amendering
3/2/2000   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-322/2 2-322/2 (PDF)
3/2/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-322/3 2-322/3 (PDF)
3/2/2000   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/2/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 3/2/2000

Kruispuntbank van de wetgeving