S. 2-301 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging van een artikel 24bis in het Reglement van de Senaat, inzake de adviezen van de Hoge Raad voor de Justitie
Clotilde Nyssens   

Hoge Raad voor de Justitie
reglement van het parlement
voorzitter van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-301/1 2-301/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 19/1/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2000   Indiening Doc. 2-301/1 2-301/1 (PDF)
10/2/2000   Inoverwegingneming
10/2/2000   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
10/2/2000   Verzending naar Bureau
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving