S. 2-295 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers
Georges Dallemagne    Magdeleine Willame-Boonen    Clotilde Nyssens    René Thissen   

wijze van stemming
plaatsvervanger
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-295/1 2-295/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/1/2000
2-295/2 2-295/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2000   Indiening Doc. 2-295/1 2-295/1 (PDF)
27/1/2000   Inoverwegingneming
27/1/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/6/2001   Inschrijving op agenda
5/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-134 Hand. 2-134 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/1/2000   Verzending naar commissie
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Bespreking
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Bespreking
19/6/2001   Vervallen
het wetsvoorstel vervalt ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 2-680
19/6/2001   Vertrouwen rapporteur
5/7/2001   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 5/7/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 8/2/2000, 12/6/2001, 19/6/2001

Kruispuntbank van de wetgeving