S. 2-291 Dossierfiche                  

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek
Didier Reynders   Jean-Jacques Viseur   Antoine Duquesne  

niet-beroepsmagistraat
strafprocedure
strafrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-291/1 2-291/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
2-291/2 2-291/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/3/2000
2-291/3 2-291/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/3/2000
2-291/4 2-291/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/3/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [S2] Behandeling door Senaat
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Senaat)
12/1/2000   Verzending naar commissie: Justitie
16/3/2000   Inschrijving op agenda
22/3/2000   Algemene bespreking Hand. 2-35 Hand. 2-35 (PDF)
22/3/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-35 Hand. 2-35 (PDF)
23/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-37 Hand. 2-37 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/1/2000   Verzending naar commissie
2/2/2000   Inschrijving op agenda
2/2/2000   Niet behandeld
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
8/2/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
8/2/2000   Hoorzitting met de heer Morlet, eerste advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, en met de heer Vandeplas, emeritus buitengewoom hoogleraar aan de KULeuven
8/2/2000   Bespreking
9/2/2000   Inschrijving op agenda
9/2/2000   Hoorzitting met mevrouw Gérard, raadsheer bij het hof van beroep te Brussel
9/2/2000   Bespreking
16/2/2000   Inschrijving op agenda
16/2/2000   Hoorzitting met de heer P. Van Eeckhaut, advocaat bij de balie te Gent met de heer E. Vergauwen, advocaat bij de balie te Brussel met de heer J. Vermassen, advocaat bij de balie te Dendermonde
22/2/2000   Inschrijving op agenda
22/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/2/2000   Aanneming zonder amendering
17/3/2000   Inschrijving op agenda
17/3/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (14 stemmen)
Doc. 2-291/2 2-291/2 (PDF)
17/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-291/3 2-291/3 (PDF)
23/3/2000   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-291/4 2-291/4 (PDF)
28/3/2000   Bekrachtiging en afkondiging
17/3/2001   Bekendmaking (8439-8440)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/3/2000, 23/3/2000
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/2/2000, 9/2/2000, 16/2/2000, 22/2/2000, 17/3/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/3/2000 17/3/2001 , blz 8439-8440

Kruispuntbank van de wetgeving