S. 2-284 Dossierfiche                  

Wetsontwerp met betrekking tot de retroactieve toepassing van de vrijstellingen die zijn bepaald in de zetelakkoorden met de internationale intergouvernementele organisaties inzake inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
Regering G. Verhofstadt I  

terugwerkende kracht van de wet
internationale ambtenaar
mondiale organisatie
personeel in diplomatieke dienst
zetel van de instelling
voertuigenbelasting
loonbelasting
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-284/1 2-284/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
2-284/2 2-284/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/1/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [S2] Behandeling door Senaat
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Senaat) Doc. 2-284/1 2-284/1 (PDF)
28/1/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-284/2 2-284/2 (PDF)
28/1/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/2/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/2/2000   Bekrachtiging en afkondiging
22/3/2000   Bekendmaking (8970-8971)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Senaat - Evoc) Evocatietermijn 13/1/2000 15 27/1/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/1/2000 0 27/1/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/2000 22/3/2000, blz 8970-8971