S. 2-277 Dossierfiche                  

Wetsontwerp tot opheffing van de artikelen 10 en 19 van het koninklijk besluit van 24 juli 1997 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijds vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, met toepassing van artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie
Rony Cuyt   Pierre Beaufays   Alfons Borginon   Frans Cauwenberghs   Philippe Dallons   Jan Eeman   Ferdinand Ghesquière   Yvon Harmegnies   Raymond Janssens   Jean-Paul Moerman  

vervroegd pensioen
pensioenregeling
loopbaanonderbreking
deeltijdarbeid
organisatie van het werk
militair personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-277/1 2-277/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
2-277/2 2-277/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 28/1/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [S2] Behandeling door Senaat
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Senaat) Doc. 2-277/1 2-277/1 (PDF)
28/1/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-277/2 2-277/2 (PDF)
28/1/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/2/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/2/2000   Bekrachtiging en afkondiging
15/3/2000   Bekendmaking (7706)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/1/2000 0 27/1/2000
Ontheffing uit caduciteit (Senaat - Evoc) Evocatietermijn 13/1/2000 15 27/1/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/2/2000 15/3/2000 , blz 7706

Kruispuntbank van de wetgeving