S. 2-275 Dossierfiche                  

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Regering G. Verhofstadt I  

ioniserende straling
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
nucleaire veiligheid
nucleaire beveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-275/1 2-275/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
2-275/2 2-275/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/1/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [S2] Behandeling door Senaat
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Senaat) Doc. 2-275/1 2-275/1 (PDF)
28/1/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-275/2 2-275/2 (PDF)
28/1/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/2/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/2/2000   Bekrachtiging en afkondiging
6/4/2000   Bekendmaking (10827)
16/6/2000   Erratum (21357-21358)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Senaat - Evoc) Evocatietermijn 13/1/2000 15 27/1/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/1/2000 0 27/1/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/2000 6/4/2000 , blz 10827
Errata
Op 16/6/2000 , blz 21357-21358

Kruispuntbank van de wetgeving