S. 2-272 Dossierfiche                  

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand
Jozef Van Eetvelt  

eervolle onderscheiding
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
OCMW

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-272/1 2-272/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
2-272/2 2-272/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/1/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [S2] Behandeling door Senaat
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Senaat) Doc. 2-272/1 2-272/1 (PDF)
28/1/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-272/2 2-272/2 (PDF)
28/1/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/2/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/2/2000   Bekrachtiging en afkondiging
29/3/2000   Bekendmaking (9834)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Senaat - Evoc) Evocatietermijn 13/1/2000 15 27/1/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/1/2000 0 27/1/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/2000 29/3/2000 , blz 9834

Kruispuntbank van de wetgeving