S. 2-261 Dossierfiche K. 50-817

Wetsontwerp tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving
Kathy Lindekens    Paul De Grauwe    Sabine de Bethune    Marie Nagy    Meryem KaÁar    Nathalie de T' Serclaes   

snelheidsvoorschriften
regionale financiŽn
onderwijsinstelling
wegverkeer
verkeersveiligheid
verkeersregels

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-261/1 2-261/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/1999
2-261/2 2-261/2 (PDF) Amendementen 14/6/2000
2-261/3 2-261/3 (PDF) Amendementen 28/6/2000
2-261/4 2-261/4 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2000
2-261/5 2-261/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/6/2000
2-261/6 2-261/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 13/7/2000
K. 50-817/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/7/2000
K. 50-817/2 Advies van de Raad van State 5/2/2001
K. 50-817/3 Verslag namens de commissie 11/12/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/1999   Indiening Doc. 2-261/1 2-261/1 (PDF)
10/2/2000   Inoverwegingneming
10/2/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/7/2000   Inschrijving op agenda
13/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-63 Hand. 2-63 (PDF)
13/7/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-63 Hand. 2-63 (PDF)
13/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-63 Hand. 2-63 (PDF)
Doc. 2-261/6 2-261/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/2/2000   Verzending naar commissie
16/2/2000   Inschrijving op agenda
16/2/2000   Uitgesteld.
22/3/2000   Inschrijving op agenda
22/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Mimi Kestelijn-Sierens
22/3/2000   Bespreking
22/3/2000   Commissie vraagt toepassing art. 57.2.
De commissie vraagt de toepassing van artikel 57.2 van het reglement van de Senaat.
10/5/2000   Inschrijving op agenda
10/5/2000   Hoorzitting De heer Dieleman, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.
10/5/2000   Gedachtewisseling
20/6/2000   Inschrijving op agenda
20/6/2000   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
28/6/2000   Inschrijving op agenda
28/6/2000   Bespreking
28/6/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
28/6/2000   Aanneming na amendering
28/6/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-261/4 2-261/4 (PDF)
28/6/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-261/5 2-261/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/7/2000   Overzending Doc. K. 50-817/1
30/11/2000   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 07/12/2000 nr. 86, p. 55-56
7/2/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-817/2
22/6/2001   Commissie beslist zich niet uit te spreken Doc. K. 50-1020/4
11/12/2002   Vervalt in commissie
Aanneming 50-1915
Doc. K. 50-1915/6
16/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 301, p. 40-76 + nr. 302, p. 1-49
18/12/2002   Verval door aanneming van een ander dossier Doc. K. 50-1915/9
30/11/2000   Opschorting termijn
Advies Raad van State
8/2/2001   Hervatting termijn
ontvangst advies Raad van State
14/2/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
20/2/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Doc. 2-82/19 2-82/19 (PDF)
21/2/2001   Hervatting termijn
17/5/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
23/5/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 30
Doc. 2-82/23 2-82/23 (PDF)
24/5/2001   Hervatting termijn
18/12/2002   Vervalt
Aanneming 50-1915
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/7/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 22/3/2000, 10/5/2000, 20/6/2000, 28/6/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Vervallen 16/12/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
Advies Raad van State
Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2000 12
Hervatting termijn
ontvangst advies Raad van State
Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2000 12 19/2/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2000 6
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2000 60 11/12/2000
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2000 6 7/3/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2000 37 29/6/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2000 66 23/5/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2000 7
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2000 7 30/5/2001

Kruispuntbank van de wetgeving