S. 2-257 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 56 en 57 van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932
Frans Lozie    Marc Hordies   

gemeenteraadsverkiezing
zetelverdeling
evenredige vertegenwoordiging
wijze van stemming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-257/1 2-257/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/1999   Indiening Doc. 2-257/1 2-257/1 (PDF)
20/1/2000   Inoverwegingneming
20/1/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/1/2000   Verzending naar commissie
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius
26/1/2000   Inleidende uiteenzetting
26/1/2000   Interne adviesaanvraag: Politieke vernieuwing
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 26/1/2000

Kruispuntbank van de wetgeving