S. 2-251 Dossierfiche K. 50-470

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek SloveniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Ljubljana op 1 februari 1999
Regering G. Verhofstadt I  

SloveniŽ
buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-251/1 2-251/1 (PDF) Wetsontwerp 22/12/1999
2-251/2 2-251/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/2/2000
2-251/3 2-251/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/2/2000
K. 50-470/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/2/2000
K. 50-470/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/4/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/1999   Indiening Doc. 2-251/1 2-251/1 (PDF)
22/12/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/2/2000   Inschrijving op agenda
24/2/2000   Algemene bespreking Hand. 2-30 Hand. 2-30 (PDF)
24/2/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-30 Hand. 2-30 (PDF)
24/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 2-30 Hand. 2-30 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/12/1999   Verzending naar commissie
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Josy Dubiť
8/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/2/2000   Aanneming zonder amendering
8/2/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-251/2 2-251/2 (PDF)
8/2/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-251/3 2-251/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/2/2000   Overzending Doc. K. 50-470/1
27/3/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 87
6/4/2000   Bespreking
Handelingen nr. 51, p. 32-33
6/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 51, p. 45
Doc. K. 50-470/2
6/4/2000   Aanneming zonder amendering
6/4/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/5/2000   Bekrachtiging en afkondiging
15/2/2002   Bekendmaking (5808 - 5817)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/2/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/2/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/4/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/5/2000 15/2/2002 , blz 5808 - 5817

Kruispuntbank van de wetgeving