S. 2-239 Dossierfiche K. 50-582

Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek
Anne-Marie Lizin   

burgerlijke stand
internationaal privaatrecht
gemengd huwelijk
kinderbescherming
kind
vrijheidsberoving
internationale conventie
huwelijk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-239/1 2-239/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/12/1999
2-239/2 2-239/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2000
2-239/3 2-239/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/3/2000
2-239/4 2-239/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 6/4/2000
K. 50-582/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/4/2000
K. 50-582/2 Amendement 2/5/2000
K. 50-582/3 Verslag namens de commissie 19/6/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/1999   Indiening Doc. 2-239/1 2-239/1 (PDF)
10/2/2000   Inoverwegingneming
10/2/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/3/2000   Inschrijving op agenda
6/4/2000   Algemene bespreking Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
6/4/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
6/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-4/o9) Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
Doc. 2-239/4 2-239/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/2/2000   Verzending naar commissie
28/3/2000   Inschrijving op agenda
28/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
28/3/2000   Bespreking
28/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o3)
28/3/2000   Aanneming zonder amendering
28/3/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-239/2 2-239/2 (PDF)
28/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-239/3 2-239/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/4/2000   Overzending
19/6/2000   Verwerping in commissie Doc. K. 50-582/3
23/11/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 84, p. 18
23/11/2000   Stemming over het geheel: verworpen (+118/-11/o0)
Integraal verslag nr. 84, p. 31-32
23/11/2000   Verwerping
15/6/2000   Opschorting termijn
Convocatie POC
22/6/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
Geen verlenging
Doc. 2-82/11 2-82/11 (PDF)
23/6/2000   Hervatting termijn
23/11/2000   Verwerping
In de kamer
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 23/11/2000
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/4/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/3/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Verworpen 23/11/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 25/4/2000 60 23/6/2000
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 25/4/2000 9
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
Geen verlenging
Onderzoekstermijn (K1) 25/4/2000 9 3/7/2000
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 25/4/2000 9 3/7/2000

Kruispuntbank van de wetgeving