S. 2-237 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op de invoering van het vaderschapsverlof
Marie-Josť Laloy    Nathalie de T' Serclaes    Kathy Lindekens   

vaderschapsverlof
ouderverlof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-237/1 2-237/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/12/1999
2-237/2 2-237/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/12/1999   Indiening Doc. 2-237/1 2-237/1 (PDF)
27/1/2000   Inoverwegingneming
27/1/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/7/2001   Inschrijving op agenda
18/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-138 Hand. 2-138 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/1/2000   Verzending naar commissie
29/2/2000   Inschrijving op agenda
29/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin
28/3/2000   Inschrijving op agenda
28/3/2000   Bespreking
3/5/2000   Inschrijving op agenda
3/5/2000   Hoorzitting vertegenwoordigers van het ACV, het ABVV, het ACLVB, het NCMV, het VBO en het UCM
3/5/2000   Gedachtewisseling
21/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Bespreking
16/5/2001   Inschrijving op agenda
16/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
16/5/2001   Hoorzitting met de heer Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad
20/6/2001   Inschrijving op agenda
20/6/2001   Niet behandeld
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Vervallen
Het wetsvoorstel vervalt ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 2-831/1
16/7/2001   Inschrijving op agenda
16/7/2001   Goedkeuring verslag
eenparig (8 stemmen)
19/7/2001   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 18/7/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 29/2/2000, 28/3/2000, 3/5/2000, 21/6/2000, 16/5/2001, 16/7/2001

Kruispuntbank van de wetgeving