S. 2-224 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen
Anne-Marie Lizin    Nathalie de T' Serclaes    Magdeleine Willame-Boonen   

verkiezing
gelijke behandeling van man en vrouw
kandidaat
plaatsvervanger
gemeenteraadsverkiezing
Europese verkiezing
landelijke verkiezing
regionale verkiezingen
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-224/1 2-224/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/12/1999
2-224/2 2-224/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/12/1999   Indiening Doc. 2-224/1 2-224/1 (PDF)
20/1/2000   Inoverwegingneming
20/1/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/2/2002   Inschrijving op agenda
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/1/2000   Verzending naar commissie
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
26/1/2000   Inleidende uiteenzetting
26/1/2000   Interne adviesaanvraag: Politieke vernieuwing
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet, Magdeleine Willame-Boonen
8/2/2000   Intrekking interne adviesaanvraag
8/2/2000   Regeling der werkzaamheden
15/2/2000   Inschrijving op agenda
15/2/2000   Bespreking
15/2/2000   Interne adviesaanvraag
de commissie wenst dat het juridisch advies van de diensten van Senaat wordt ingewonnen
22/2/2000   Inschrijving op agenda
22/2/2000   Hoorzitting met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid; met de dames Valérie Verzele en Carine Joly, adjunct-adviseurs bij de Dienst gelijke kansen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, over hun studie "La représentation des femmes en politique après les élections du 13 juin 1999"
22/2/2000   Gedachtewisseling
29/2/2000   Inschrijving op agenda
29/2/2000   Uitgesteld
5/4/2000   Inschrijving op agenda
5/4/2000   Uitgesteld
3/5/2000   Inschrijving op agenda
3/5/2000   Hoorzitting met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Tewerkstelling
3/5/2000   Gedachtewisseling
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Uitgesteld
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Uitgesteld
4/7/2000   Inschrijving op agenda
4/7/2000   Gedachtewisseling
met mevrouw Monica Glineur van het kabinet van de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 2-1023/1
7/3/2002   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 26/1/2000, 8/2/2000, 15/2/2000, 22/2/2000, 3/5/2000, 4/7/2000

Kruispuntbank van de wetgeving