S. 2-221 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in de verhoudingen tussen de Europese Unie en de Staat IsraŽl
Marie-Josť Laloy    Georges Dallemagne    Michiel Maertens    Paul Galand   

rechten van de mens
betrekking van de Europese Unie
Europese Unie
IsraŽl
motie van het Parlement
Palestijnse kwestie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-221/1 2-221/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/12/1999
2-221/2 2-221/2 (PDF) Amendementen 9/12/1999
2-221/3 2-221/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/1999
2-221/4 2-221/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/12/1999
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/12/1999   Indiening Doc. 2-221/1 2-221/1 (PDF)
9/12/1999   Inoverwegingneming
9/12/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/1999   Inschrijving op agenda
23/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-21 Hand. 2-21 (PDF)
23/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 2-22 Hand. 2-22 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/12/1999   Verzending naar commissie
14/12/1999   Inschrijving op agenda
14/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
14/12/1999   Bespreking
14/12/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o1)
14/12/1999   Aanneming na amendering
21/12/1999   Inschrijving op agenda
21/12/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-221/3 2-221/3 (PDF)
21/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-221/4 2-221/4 (PDF)
23/12/1999   Mededeling aan bestemmeling(en)
Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/1999
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 14/12/1999, 21/12/1999

Kruispuntbank van de wetgeving