S. 2-219 Dossierfiche K. 50-518

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Moskou op 16 juni 1995
Regering G. Verhofstadt I  

belastingvlucht
Rusland
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-219/1 2-219/1 (PDF) Wetsontwerp 6/12/1999
2-219/2 2-219/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/1999
2-219/3 2-219/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/12/1999
K. 50-518/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/3/2000
K. 50-518/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/4/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/1999   Indiening Doc. 2-219/1 2-219/1 (PDF)
6/12/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/3/2000   Inschrijving op agenda
16/3/2000   Algemene bespreking Hand. 2-33 Hand. 2-33 (PDF)
16/3/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-33 Hand. 2-33 (PDF)
16/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-34 Hand. 2-34 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/12/1999   Verzending naar commissie
21/12/1999   Inschrijving op agenda
21/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
21/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
21/12/1999   Aanneming zonder amendering
21/12/1999   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-219/2 2-219/2 (PDF)
21/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-219/3 2-219/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/3/2000   Overzending Doc. K. 50-518/1
27/3/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 87
6/4/2000   Bespreking
Handelingen nr. 51, p. 36
6/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 51, p. 47-48
Doc. K. 50-518/2
6/4/2000   Aanneming zonder amendering
6/4/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/5/2000   Bekrachtiging en afkondiging
27/10/2000   Bekendmaking (36188-36202)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/3/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/12/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/4/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/5/2000 27/10/2000 , blz 36188-36202

Kruispuntbank van de wetgeving