S. 2-218 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6, §3, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
Sabine de Bethune    Anne-Marie Lizin    Meryem Kaçar    Mia De Schamphelaere   

islam
islamitisch recht
migrerende vrouw
identiteitsbewijs
echtscheiding
burgerlijke stand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-218/1 2-218/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/12/1999
2-218/2 2-218/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/2/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/1999   Indiening Doc. 2-218/1 2-218/1 (PDF)
27/1/2000   Inoverwegingneming
27/1/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/3/2000   Inschrijving op agenda
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/1/2000   Verzending naar commissie
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Uitgesteld
29/2/2000   Inschrijving op agenda
29/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
29/2/2000   Hoorzitting met de heer Guy Rommel, vrederechter van het kanton Sint-Gillis
29/2/2000   Vervallen
vervalt ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 2-324
29/2/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-218/2 2-218/2 (PDF)
16/3/2000   Zonder voorwerp
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 29/2/2000

Kruispuntbank van de wetgeving