S. 2-216 Dossierfiche                  

Benoeming van 22 leden van de Hoge Raad voor de Justitie

Hoge Raad voor de Justitie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-216/1 2-216/1 (PDF) Kandidatenlijst 6/12/1999
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/1999   Indiening Doc. 2-216/1 2-216/1 (PDF)
6/12/1999   Stemming over de leden niet-magistraten
6/12/1999   Einde behandeling
31/12/1999   Publicatie in het Belgisch Staatsblad (p. 50430-50435)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving