S. 2-214 Dossierfiche K. 50-517

Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Handvest inzake lokale autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985
Regering G. Verhofstadt I  

Europees handvest
autonomie
Raad van Europa
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam
ratificatie van een overeenkomst
administratief toezicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-214/1 2-214/1 (PDF) Wetsontwerp 2/12/1999
2-214/2 2-214/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/1999
2-214/3 2-214/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/12/1999
K. 50-517/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/3/2000
K. 50-517/2 Tekst verbeterd in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/4/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/12/1999   Indiening Doc. 2-214/1 2-214/1 (PDF)
2/12/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/3/2000   Inschrijving op agenda
16/3/2000   Algemene bespreking Hand. 2-33 Hand. 2-33 (PDF)
16/3/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-33 Hand. 2-33 (PDF)
16/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-34 Hand. 2-34 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/12/1999   Verzending naar commissie
21/12/1999   Inschrijving op agenda
21/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
21/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
21/12/1999   Aanneming zonder amendering
21/12/1999   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-214/2 2-214/2 (PDF)
21/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-214/3 2-214/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/3/2000   Overzending Doc. K. 50-517/1
27/3/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag, technische verbeteringen)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 87
6/4/2000   Bespreking
Handelingen nr. 51, p. 35-36
6/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Verbeterd - Handelingen nr. 51, p. 47
Doc. K. 50-517/2
6/4/2000   Aanneming zonder amendering
technische verbeteringen
6/4/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
23/9/2004   Bekendmaking (68967-68975)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/3/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/12/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/4/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2000 23/9/2004 , blz 68967-68975

Kruispuntbank van de wetgeving