S. 2-211 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende een federaal actieplan inzake kinderen, gezondheid en milieu
Johan Malcorps    Jacinta De Roeck   

samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
volksgezondheid
kinderbescherming
veiligheidsnorm
kind
rechten van het kind
verkeersveiligheid
milieunorm
motie van het Parlement
technische norm
preventie van milieurisico's
ongevallenpreventie
voorkoming van ziekten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-211/1 2-211/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/12/1999
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/12/1999   Indiening Doc. 2-211/1 2-211/1 (PDF)
3/2/2000   Inoverwegingneming
3/2/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/2/2000   Verzending naar commissie
18/10/2000   Inschrijving op agenda
18/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Myriam Vanlerberghe
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Regeling der werkzaamheden
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 18/10/2000, 23/5/2001

Kruispuntbank van de wetgeving