S. 2-206 Dossierfiche K. 50-425

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, en met de Bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996
Regering G. Verhofstadt I  

ratificatie van een overeenkomst
Europese Unie
uitlevering
georganiseerde misdaad
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
belastingfraude

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-206/1 2-206/1 (PDF) Wetsontwerp 29/11/1999
2-206/2 2-206/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/1/2000
2-206/3 2-206/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/1/2000
K. 50-425/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/2/2000
K. 50-425/2 Verslag namens de commissie 5/4/2000
K. 50-425/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/4/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/1999   Indiening Doc. 2-206/1 2-206/1 (PDF)
29/11/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/1/2000   Inschrijving op agenda
27/1/2000   Algemene bespreking Hand. 2-25 Hand. 2-25 (PDF)
27/1/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-25 Hand. 2-25 (PDF)
27/1/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o1) Hand. 2-25 Hand. 2-25 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/11/1999   Verzending naar commissie
21/12/1999   Inschrijving op agenda
21/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
21/12/1999   Uitgesteld
11/1/2000   Inschrijving op agenda
11/1/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
11/1/2000   Aanneming zonder amendering
11/1/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-206/2 2-206/2 (PDF)
11/1/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-206/3 2-206/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/1/2000   Overzending Doc. K. 50-425/1
5/4/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-425/2
27/4/2000   Bespreking
Handelingen nr. 52, p. 31
27/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 52, p. 43
Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
Doc. K. 50-425/3
27/4/2000   Aanneming zonder amendering
27/4/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/7/2000   Bekrachtiging en afkondiging
goedgekeurd bij wet van 3 juli 2000 i.p.v. 3 juli 2001
22/9/2001   Bekendmaking (31902-31911)
23/10/2001   Erratum (36749)
23/10/2019   Erratum (100405-100406)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/1/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/12/1999, 11/1/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/4/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/7/2000 22/9/2001 , blz 31902-31911
Errata
Op 23/10/2001 , blz 36749
Op 23/10/2019 , blz 100405-100406

Kruispuntbank van de wetgeving