S. 2-203 Dossierfiche K. 50-182

Wetsontwerp betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen
Regering G. Verhofstadt I  

nationale uitvoeringsmaatregel
overschrijving
internationale betaling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-182/1 Wetsontwerp 20/10/1999
K. 50-182/2 Erratum 9/11/1999
K. 50-182/3 Amendement 16/11/1999
K. 50-182/4 Verslag namens de commissie 22/11/1999
K. 50-182/5 Tekst aangenomen door de commissie 22/11/1999
K. 50-182/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/11/1999
2-203/1 2-203/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/11/1999
2-203/2 2-203/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/12/1999
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/10/1999   Indiening Doc. K. 50-182/1
22/11/1999   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-182/4
25/11/1999   Bespreking
Handelingen nr. 18, p. 30-31
25/11/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 18, p. 62
Doc. K. 50-182/6
25/11/1999   Aanneming na amendering door commissie
10/11/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/2 2-82/2 (PDF)
10/11/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/2 2-82/2 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/11/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-203/1 2-203/1 (PDF)
2/12/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-203/2 2-203/2 (PDF)
2/12/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/12/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/1/2000   Bekrachtiging en afkondiging
9/2/2000   Bekendmaking (3911-3915)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/11/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/11/1999 5 1/12/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/11/1999 0 1/12/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/1/2000 9/2/2000 , blz 3911-3915

Kruispuntbank van de wetgeving