S. 2-192 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad
Vincent Van Quickenborne   

regionale verkiezingen
stemplicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-192/1 2-192/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/11/1999
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/1999   Indiening Doc. 2-192/1 2-192/1 (PDF)
16/12/1999   Inoverwegingneming
16/12/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/12/1999   Verzending naar commissie
11/1/2000   Inschrijving op agenda
11/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
11/1/2000   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 11/1/2000

Kruispuntbank van de wetgeving