S. 2-188 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten van etnische en religieuze minderheden in India en het recht op een zekere vorm van autonomie
Vincent Van Quickenborne   

motie van het Parlement
kwestie Kasjmir
India
etnische discriminatie
rechten van de mens
discriminatie op grond van godsdienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-188/1 2-188/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/11/1999
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/1999   Indiening Doc. 2-188/1 2-188/1 (PDF)
16/12/1999   Inoverwegingneming
16/12/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/1999   Verzending naar commissie
23/12/1999   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Ingetrokken 23/12/1999
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 23/12/1999
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving