S. 2-183 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende het herwaarderen van de functie van voorzitter van de gemeenteraad
Vincent Van Quickenborne   

vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
onverenigbaarheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-183/1 2-183/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/11/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/1999   Indiening Doc. 2-183/1 2-183/1 (PDF)
9/12/1999   Inoverwegingneming
9/12/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/1999   Verzending naar commissie
11/1/2000   Inschrijving op agenda
11/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
11/1/2000   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 11/1/2000

Kruispuntbank van de wetgeving