S. 2-175 Dossierfiche K. 50-342

Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 mei 1998
Regering G. Verhofstadt I  

Turkmenistan
douanesamenwerking
samenwerkingsovereenkomst (EU)
wederzijdse bijstand
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-175/1 2-175/1 (PDF) Wetsontwerp 22/11/1999
2-175/2 2-175/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/1999
2-175/3 2-175/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/12/1999
K. 50-342/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/12/1999
K. 50-342/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/1/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/11/1999   Indiening Doc. 2-175/1 2-175/1 (PDF)
22/11/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/12/1999   Inschrijving op agenda
15/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
15/12/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
16/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o1) Hand. 2-18 Hand. 2-18 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/11/1999   Verzending naar commissie
2/12/1999   Inschrijving op agenda
2/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
2/12/1999   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2/12/1999   Bespreking
7/12/1999   Inschrijving op agenda
7/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
7/12/1999   Aanneming zonder amendering
7/12/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-175/2 2-175/2 (PDF)
7/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-175/3 2-175/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/12/1999   Overzending Doc. K. 50-342/1
20/1/2000   Bespreking
Handelingen nr. 36, p. 30-31
20/1/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Handelingen nr. 36, p. 51
Doc. K. 50-342/2
20/1/2000   Aanneming zonder amendering
20/1/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/2/2000   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/2003   Bekendmaking (28091-28128)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/1999, 16/12/1999
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/12/1999, 7/12/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/1/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/2000 22/5/2003 , blz 28091-28128

Kruispuntbank van de wetgeving