S. 2-174 Dossierfiche K. 50-341

Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk JordaniŽ, anderzijds, de Bijlagen I tot en met VII, de Protocollen 1 tot en met 4, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 24 november 1997
Regering G. Verhofstadt I  

Unie voor het Middellandse Zeegebied
JordaniŽ
associatieovereenkomst (EU)
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-174/1 2-174/1 (PDF) Wetsontwerp 22/11/1999
2-174/2 2-174/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/1999
2-174/3 2-174/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/12/1999
K. 50-341/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/12/1999
K. 50-341/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/1/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/11/1999   Indiening Doc. 2-174/1 2-174/1 (PDF)
22/11/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/12/1999   Inschrijving op agenda
15/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
15/12/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
16/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o1) Hand. 2-18 Hand. 2-18 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/11/1999   Verzending naar commissie
2/12/1999   Inschrijving op agenda
2/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
2/12/1999   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2/12/1999   Bespreking
7/12/1999   Inschrijving op agenda
7/12/1999   Bespreking
7/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
7/12/1999   Aanneming zonder amendering
7/12/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-174/2 2-174/2 (PDF)
7/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-174/3 2-174/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/12/1999   Overzending Doc. K. 50-341/1
20/1/2000   Bespreking
Handelingen nr. 36, p. 30
20/1/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Handelingen nr. 36, p. 50-51
Doc. K. 50-341/2
20/1/2000   Aanneming zonder amendering
20/1/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/2/2000   Bekrachtiging en afkondiging
23/1/2004   Bekendmaking (4006-4346)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/1999, 16/12/1999
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/12/1999, 7/12/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/1/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/2000 23/1/2004 , blz 4006-4346

Kruispuntbank van de wetgeving