S. 2-173 Dossierfiche K. 50-340

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Federatieve Republiek BraziliŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brasilia op 6 januari 1999
Regering G. Verhofstadt I  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
BraziliŽ
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-173/1 2-173/1 (PDF) Wetsontwerp 22/11/1999
2-173/2 2-173/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/1999
2-173/3 2-173/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/12/1999
K. 50-340/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/12/1999
K. 50-340/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/1/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/11/1999   Indiening Doc. 2-173/1 2-173/1 (PDF)
22/11/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/12/1999   Inschrijving op agenda
15/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
15/12/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
16/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o1) Hand. 2-18 Hand. 2-18 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/11/1999   Verzending naar commissie
2/12/1999   Inschrijving op agenda
2/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
2/12/1999   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2/12/1999   Bespreking
7/12/1999   Inschrijving op agenda
7/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
7/12/1999   Aanneming zonder amendering
7/12/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-173/2 2-173/2 (PDF)
7/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-173/3 2-173/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/12/1999   Overzending Doc. K. 50-340/1
20/1/2000   Bespreking
Handelingen nr. 36, p. 27-28
20/1/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Handelingen nr. 36, p. 50
Doc. K. 50-340/2
20/1/2000   Aanneming zonder amendering
20/1/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/2/2000   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/1999, 16/12/1999
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/12/1999, 7/12/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/1/2000

Kruispuntbank van de wetgeving