S. 2-166 Dossierfiche K. 50-337

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Slovaakse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 15 januari 1997
Regering G. Verhofstadt I  

belastingvlucht
Slowakije
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-166/1 2-166/1 (PDF) Wetsontwerp 18/11/1999
2-166/2 2-166/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/1999
2-166/3 2-166/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/12/1999
K. 50-337/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/12/1999
K. 50-337/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/1/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/1999   Indiening Doc. 2-166/1 2-166/1 (PDF)
18/11/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/12/1999   Inschrijving op agenda
15/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
15/12/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
16/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o1) Hand. 2-18 Hand. 2-18 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/11/1999   Verzending naar commissie
2/12/1999   Inschrijving op agenda
2/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
2/12/1999   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2/12/1999   Bespreking
7/12/1999   Inschrijving op agenda
7/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
7/12/1999   Aanneming zonder amendering
7/12/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-166/2 2-166/2 (PDF)
7/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-166/3 2-166/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/12/1999   Overzending Doc. K. 50-337/1
20/1/2000   Bespreking
Handelingen nr. 36, p. 29
20/1/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Handelingen nr. 36, p. 49
Doc. K. 50-337/2
20/1/2000   Aanneming zonder amendering
20/1/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/3/2000   Bekrachtiging en afkondiging
15/6/2000   Bekendmaking (21168-21181)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/1999, 16/12/1999
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/12/1999, 7/12/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/1/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/3/2000 15/6/2000 , blz 21168-21181

Kruispuntbank van de wetgeving