S. 2-1612 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging van een artikel 96bis in het Reglement van de Senaat, betreffende de belangengroepen
Vincent Van Quickenborne   

belangengroep
reglement van het parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1612/1 2-1612/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 9/4/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/4/2003   Indiening Doc. 2-1612/1 2-1612/1 (PDF)
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving