S. 2-1608 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de erelonen van door de arbeidsgerechten aangewezen artsen-experten bij de evaluatie van menselijke schade
Jan Remans   

arbeidsrechtspraak
medische expertise
motie van het Parlement
niet in loondienst verkregen inkomen
gerechtelijke expertise
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1608/1 2-1608/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/4/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/4/2003   Indiening Doc. 2-1608/1 2-1608/1 (PDF)
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving