S. 2-1605 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging in het Gerechtelijk Wetboek van een artikel 360quinquies betreffende de weddeverhogingen van de magistraten van het Hof van Cassatie
Clotilde Nyssens   

hogere rechtspraak
loon
magistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1605/1 2-1605/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/4/2003   Indiening Doc. 2-1605/1 2-1605/1 (PDF)
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving