S. 2-1603 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 438bis in het Gerechtelijk Wetboek houdende regeling van de geÔntegreerde multidisciplinaire samenwerking van en met advocaten
Vincent Van Quickenborne   

beroepsorganisatie
vrij beroep
beroepsvereniging zonder winstoogmerk
rechtsvordering
beroepsdeontologie
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1603/1 2-1603/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/4/2003   Indiening Doc. 2-1603/1 2-1603/1 (PDF)
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving