S. 2-1596 Dossierfiche                  

Netwerk van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC) :
- Vijfde conferentie te Stockholm, 26 en 27 oktober 2001
- Zesde conferentie te Kopenhagen, 22 en 23 november 2002
- Buitengewone vergadering te Athene, 31 maart 2003
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

Europese Unie
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Europees Parlement
gelijke behandeling van man en vrouw
positie van de vrouw
gelijke behandeling
mensenhandel
seksueel geweld
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1596/1 2-1596/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 4/4/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/4/2003   Indiening Doc. 2-1596/1 2-1596/1 (PDF)
4/4/2003   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
4/4/2003   Verzending naar commissie
4/4/2003   Inschrijving op agenda
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
In behandeling  

Kruispuntbank van de wetgeving