S. 2-1594 Dossierfiche K. 50-2328

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective
Regering G. Verhofstadt I  

beroepsopleiding
politiecontrole
sportmanifestatie
politie
verkeersveiligheid
vrije tijd
technische norm
parlementair toezicht
toegang tot het beroepsleven
private militie
privédetective
culturele manifestatie
rechtsingang
beveiliging en bewaking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2328/1 Wetsontwerp 24/2/2003
K. 50-2328/2 Amendement 25/3/2003
K. 50-2328/3 Verslag namens de commissie 31/3/2003
K. 50-2328/4 Tekst verbeterd door de commissie 31/3/2003
K. 50-2328/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2003
2-1594/1 2-1594/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/2/2003   Indiening Doc. K. 50-2328/1
31/3/2003   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-2328/3
2/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 354, p. 1-7
3/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 356, p. 62
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-31/o0)
Integraal verslag nr. 356, p. 62-63
Doc. K. 50-2328/5
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
19/3/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/52 2-82/52 (PDF)
19/3/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/52 2-82/52 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/4/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1594/1 2-1594/1 (PDF)
4/4/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/4/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit
3-433
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Ontheven uit caduciteit  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2003 5 9/4/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 5/4/2003 30 5/5/2003

Kruispuntbank van de wetgeving