S. 2-1592 Dossierfiche K. 50-2366

Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet
Regering G. Verhofstadt I  

strijd tegen de misdadigheid
strafsanctie
jeugdcriminaliteit
eigendomsdelict
overtreding
vandalisme
misdaadbestrijding
administratieve sanctie
administratieve overtreding
jongere
strafprocedure
rechtspraak voor minderjarigen
minderjarigheid
sociaal probleem
administratieve procedure
gemeente
vervangende straf
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2366/1 Wetsontwerp 17/3/2003
K. 50-2366/2 Amendementen 25/3/2003
K. 50-2366/3 Verslag namens de commissie 31/3/2003
K. 50-2366/4 Tekst aangenomen door de commissie 31/3/2003
K. 50-2366/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2003
2-1592/1 2-1592/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/3/2003   Indiening Doc. K. 50-2366/1
31/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2366/3
2/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 354, p. 7-19
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-4/o37)
Integraal verslag nr. 356, p. 63
Doc. K. 50-2366/5
3/4/2003   Aanneming na amendering door commissie
27/3/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
27/3/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/4/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1592/1 2-1592/1 (PDF)
4/4/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/4/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit
3-431
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Ontheven uit caduciteit  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2003 5 9/4/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 5/4/2003 15 21/4/2003

Kruispuntbank van de wetgeving