S. 2-1590 Dossierfiche K. 50-2234

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde
Regering G. Verhofstadt I  

dienstverrichting
internet
BTW
nationale uitvoeringsmaatregel
harmonisatie van de wetgevingen
radiouitzending
televisie
elektronische handel
belastingharmonisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2234/1 Wetsontwerp 20/1/2003
K. 50-2234/2 Erratum 28/1/2003
K. 50-2234/3 Amendement 26/3/2003
K. 50-2234/4 Verslag namens de commissie 31/3/2003
K. 50-2234/5 Tekst aangenomen door de commissie 31/3/2003
K. 50-2234/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2003
2-1590/1 2-1590/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 2/4/2003
2-1590/2 2-1590/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2003
2-1590/3 2-1590/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/1/2003   Indiening Doc. K. 50-2234/1
31/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2234/4
1/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 352, p. 58-59
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 352, p. 68
Doc. K. 50-2234/6
1/4/2003   Aanneming na amendering door commissie
30/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/48 2-82/48 (PDF)
30/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/48 2-82/48 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/4/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1590/1 2-1590/1 (PDF)
2/4/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
Doc. 2-1590/3 2-1590/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2003   Verzending naar commissie
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
2/4/2003   Bespreking
2/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
2/4/2003   Aanneming zonder amendering
2/4/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1590/2 2-1590/2 (PDF)
4/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
13/5/2003   Bekendmaking (25516-25519)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/4/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/4/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/4/2003 30 2/5/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/4/2003 60 2/6/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2003 13/5/2003 , blz 25516-25519

Kruispuntbank van de wetgeving