S. 2-1589 Dossierfiche K. 50-2432

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en artikel 121, ß 1, 1į, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten
Regering G. Verhofstadt I  

wetboek
consumentenvoorlichting
aandeel
financiŽle transactie
geldmarkt
financiŽle voorschriften
uitgifte van effecten
obligatie
effecten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2432/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2003
2-1589/1 2-1589/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/4/2003
2-1589/2 2-1589/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2003
2-1589/3 2-1589/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
27/3/2003   Splitsing Doc. K. 50-2148/2
1/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 352, p. 59-60
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 352, p. 68-69
Doc. K. 50-2432/1
1/4/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2003   Overzending Doc. 2-1589/1 2-1589/1 (PDF)
2/4/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
4/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
Doc. 2-1589/3 2-1589/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2003   Verzending naar commissie
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Mimi Kestelijn-Sierens
2/4/2003   Bespreking
2/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
2/4/2003   Aanneming zonder amendering
2/4/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1589/2 2-1589/2 (PDF)
4/4/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
27/5/2003   Bekendmaking (29269)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/4/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/4/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 27/5/2003 , blz 29269

Kruispuntbank van de wetgeving