S. 2-1587 Dossierfiche K. 50-2349

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen
Eric van Weddingen   Georges Lenssen   Jean-Jacques Viseur   Trees Pieters   Dirk Pieters  

beleggingsmaatschappij
durfkapitaal
effecten
icbe-fonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2349/1 Wetsvoorstel 11/3/2003
K. 50-2349/2 Verslag namens de commissie 31/3/2003
K. 50-2349/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2003
2-1587/1 2-1587/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 2/4/2003
2-1587/2 2-1587/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2003
2-1587/3 2-1587/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/4/2003
2-1587/4 2-1587/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/3/2003   Indiening Doc. K. 50-2349/1
13/3/2003   Inoverwegingneming
13/3/2003   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 337, p. 53
31/3/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2349/2
1/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 352, p. 51-58
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+72/-48/o1)
Integraal verslag nr. 352, p. 67-68
Hand. 2-281 Hand. 2-281 (PDF)
Doc. K. 50-2349/3
1/4/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/4/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1587/1 2-1587/1 (PDF)
2/4/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1587/3 2-1587/3 (PDF)
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
4/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-24/o3) Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
Doc. 2-1587/4 2-1587/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2003   Verzending naar commissie
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Guilbert
2/4/2003   Bespreking
2/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o0)
2/4/2003   Aanneming zonder amendering
2/4/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1587/2 2-1587/2 (PDF)
4/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
9/5/2003   Bekendmaking (25315-25319)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/4/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/4/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/4/2003 15 17/4/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/4/2003 60 2/6/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2003 9/5/2003 , blz 25315-25319

Kruispuntbank van de wetgeving