S. 2-1586 Dossierfiche K. 50-1791

Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Saoudi-ArabiŽ inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar de winst, invoerrechten en sociale zekerheid, in het kader van het verrichten van luchtvervoer in internationaal verkeer, ondertekend te Riyadh op 22 februari 1997
Regering G. Verhofstadt I  

SN Brussels Airlines
winstbelasting
terugwerkende kracht van de wet
Saoedi-ArabiŽ
luchtvervoer
belastingovereenkomst
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1791/1 Wetsontwerp 5/5/2002
K. 50-1791/2 Verslag namens de commissie 31/3/2003
K. 50-1791/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/5/2002   Indiening Doc. K. 50-1791/1
31/3/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1791/2
1/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 352, p. 50-51
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o17)
Integraal verslag nr. 352, p. 67
Doc. K. 50-1791/3
1/4/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit
3-430
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Ontheven uit caduciteit  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/4/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/4/2003 15 17/4/2003

Kruispuntbank van de wetgeving