S. 2-1580 Dossierfiche K. 50-2175

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 8 augustus 1981 houdende inrichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogslachtoffers evenals van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en houdende inrichting van het Instituut voor veteranen
Mirella Minne   Stephan Goris   André Schellens   Jean-Pol Henry   José Canon   Peter Vanhoutte  

militair personeel
oud-strijder
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2175/1 Wetsvoorstel 5/12/2002
K. 50-2175/2 Verslag namens de commissie 31/3/2003
K. 50-2175/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2003
2-1580/1 2-1580/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 2/4/2003
2-1580/2 2-1580/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2003
2-1580/3 2-1580/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/12/2002   Indiening Doc. K. 50-2175/1
5/12/2002   Inoverwegingneming
31/3/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2175/2
1/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 352, p. 46-47
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o1)
Integraal verslag nr. 352, p. 65
Doc. K. 50-2175/3
1/4/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/4/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1580/1 2-1580/1 (PDF)
2/4/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
Doc. 2-1580/3 2-1580/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2003   Verzending naar commissie
3/4/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy
3/4/2003   Bespreking
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1580/2 2-1580/2 (PDF)
4/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
6/5/2003   Bekendmaking (24527-24528)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/4/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/4/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 3/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/4/2003 15 17/4/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/4/2003 60 2/6/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2003 6/5/2003 , blz 24527-24528

Kruispuntbank van de wetgeving