S. 2-1578 Dossierfiche K. 50-2324

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad
Regering G. Verhofstadt I  

Kruispuntbank van Ondernemingen
kleine en middelgrote onderneming
oprichting van een onderneming
Vestigingsraad
administratieve rechtspraak
ondernemingsloket
recht van vestiging
beroep in administratieve zaken
registratie van maatschappij
kamers van ambachten en neringen
zelfstandig beroep
rechtsmiddel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2324/1 Wetsontwerp 21/2/2003
K. 50-2324/2 Amendement 25/3/2003
K. 50-2324/3 Verslag namens de commissie 26/3/2003
2-1578/1 2-1578/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/4/2003
2-1578/2 2-1578/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2003
2-1578/3 2-1578/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/2/2003   Indiening Doc. K. 50-2324/1
27/2/2003   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 333, p. 64-65
26/3/2003   Aangenomen in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2324/3
1/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 352, p. 44
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-0/o36)
Integraal verslag nr. 352, p. 63-64
1/4/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2003   Overzending Doc. 2-1578/1 2-1578/1 (PDF)
2/4/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
4/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o16) Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
Doc. 2-1578/3 2-1578/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2003   Verzending naar commissie
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
2/4/2003   Bespreking
2/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
2/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1578/2 2-1578/2 (PDF)
4/4/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
11/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/2003   Bekendmaking (31043-31044)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/4/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/4/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2003 6/6/2003 , blz 31043-31044

Kruispuntbank van de wetgeving