S. 2-1569 Dossierfiche K. 50-2331

Wetsontwerp ertoe strekkende het Belgisch recht in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen, aangenomen te New York op 4 december 1989
Regering G. Verhofstadt I  

internationaal strafrecht
nationale uitvoeringsmaatregel
oorlogsrecht
VN-conventie
internationaal recht-intern recht
huurling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2331/1 Wetsontwerp 25/2/2003
K. 50-2331/2 Amendement 18/3/2003
K. 50-2331/3 Verslag namens de commissie 27/3/2003
K. 50-2331/4 Tekst verbeterd door de commissie 27/3/2003
2-1569/1 2-1569/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 3/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
25/2/2003   Indiening Doc. K. 50-2331/1
27/3/2003   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-2331/3
27/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 345, p. 51-52
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o13)
Integraal verslag nr. 346, p. 18
27/3/2003   Aanneming zonder amendering
19/3/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/52 2-82/52 (PDF)
19/3/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/52 2-82/52 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/4/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1569/1 2-1569/1 (PDF)
3/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
23/6/2003   Bekendmaking (33409-33410)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 29/3/2003 0 2/4/2003
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2003 5 2/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2003 23/6/2003 , blz 33409-33410

Kruispuntbank van de wetgeving