S. 2-1568 Dossierfiche K. 50-1586

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek
Guy Hove   Hugo Coveliers   Fientje Moerman  

rechtsbijstand
beroepsorde
gerechtskosten
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1586/1 Wetsvoorstel 10/1/2002
K. 50-1586/2 Verslag namens de commissie 27/3/2003
K. 50-1586/3 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/2003
K. 50-1586/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2003
2-1568/1 2-1568/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 1/4/2003
2-1568/2 2-1568/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2003
2-1568/3 2-1568/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/1/2002   Indiening Doc. K. 50-1586/1
17/1/2002   Inoverwegingneming
27/3/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1586/2
27/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 345, p. 48
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 346, p. 17
Doc. K. 50-1586/4
27/3/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/4/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1568/1 2-1568/1 (PDF)
1/4/2003   Verzending naar commissie: Justitie
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Algemene bespreking
3/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1568/3 2-1568/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
1/4/2003   Verzending naar commissie
1/4/2003   Inschrijving op agenda
1/4/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy
1/4/2003   Bespreking
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
1/4/2003   Aanneming zonder amendering
1/4/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1568/2 2-1568/2 (PDF)
3/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/2003   Bekendmaking (28221-28222)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 1/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2003 15 14/4/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/4/2003 60 2/6/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2003 22/5/2003 , blz 28221-28222

Kruispuntbank van de wetgeving