S. 2-1565 Dossierfiche K. 50-2153

Wetsontwerp betreffende de juridische bescherming van diensten van de informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang
Regering G. Verhofstadt I  

dienstverrichting
internet
rechtsingang
zwarte handel
nationale uitvoeringsmaatregel
radiouitzending
pay-tv
elektronische handel
computerpiraterij
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
commerciŽle rechtspraak
teledistributie
informatiemaatschappij
economisch delict
vrij verrichten van diensten
handelsregelingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2153/2 Erratum 29/11/2002
K. 50-2153/3 Bijlage 29/11/2002
K. 50-2153/1 Wetsontwerp 5/12/2002
K. 50-2153/4 Amendementen 18/3/2003
K. 50-2153/5 Verslag namens de commissie 21/3/2003
K. 50-2153/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2003
2-1565/1 2-1565/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 1/4/2003
2-1565/2 2-1565/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2003
2-1565/3 2-1565/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/12/2002   Indiening Doc. K. 50-2153/1
21/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2153/5
27/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 345, p. 54-55
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 346, p. 14
Doc. K. 50-2153/7
27/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/4/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1565/1 2-1565/1 (PDF)
1/4/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
Doc. 2-1565/3 2-1565/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/4/2003   Verzending naar commissie
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants du Vivier
2/4/2003   Bespreking
2/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
2/4/2003   Aanneming zonder amendering
2/4/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1565/2 2-1565/2 (PDF)
4/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
26/5/2003   Bekendmaking (28866-28869)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/4/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2003 15 14/4/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/4/2003 60 2/6/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2003 26/5/2003 , blz 28866-28869

Kruispuntbank van de wetgeving