S. 2-1558 Dossierfiche K. 50-2312

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek
Yves Leterme   Anne Barzin   Geert Bourgeois   Hugo Coveliers   Fred Erdman   Thierry Giet   Fauzaya Talhaoui   Tony Van Parys   Marc Van Peel  

strafprocedure
gerechtszitting
rechter
strafrechtspraak
ouderlijke macht
alimentatieplicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2312/1 Wetsvoorstel 19/2/2003
K. 50-2312/2 Verslag namens de commissie 19/3/2003
K. 50-2312/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2003
2-1558/1 2-1558/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/3/2003
2-1558/2 2-1558/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2003
2-1558/3 2-1558/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
19/2/2003   Indiening Doc. K. 50-2312/1
20/2/2003   Inoverwegingneming
19/3/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2312/2
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 340, p. 61-63
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 341, p. 52
Doc. K. 50-2312/3
20/3/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/3/2003   Overzending Doc. 2-1558/1 2-1558/1 (PDF)
24/3/2003   Verzending naar commissie: Justitie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
Doc. 2-1558/3 2-1558/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
24/3/2003   Verzending naar commissie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
26/3/2003   Bespreking
26/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
26/3/2003   Aanneming zonder amendering
26/3/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1558/2 2-1558/2 (PDF)
27/3/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
4/6/2003   Bekendmaking (30420)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 4/6/2003 , blz 30420

Kruispuntbank van de wetgeving