S. 2-1554 Dossierfiche K. 50-2152

Wetsontwerp tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert
Regering G. Verhofstadt I  

beroepsdeontologie
landmeter
beroepsorde
toegang tot het beroepsleven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2152/1 Wetsontwerp 5/12/2002
K. 50-2152/2 Amendementen 29/1/2003
K. 50-2152/3 Amendement 12/2/2003
K. 50-2152/4 Amendementen 26/2/2003
K. 50-2152/5 Verslag namens de commissie 13/3/2003
K. 50-2152/6 Tekst aangenomen door de commissie 13/3/2003
K. 50-2152/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 18/3/2003
K. 50-2152/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/3/2003
K. 50-2152/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2003
K. 50-2152/10 Erratum 21/3/2003
2-1554/1 2-1554/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 26/3/2003
2-1554/2 2-1554/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2003
2-1554/3 2-1554/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/12/2002   Indiening Doc. K. 50-2152/1
13/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2151/3
19/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 338, p. 54-73
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 341, p. 39
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+74/-0/o35)
Integraal verslag nr. 341, p. 40-45
Doc. K. 50-2152/9
20/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/3/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1554/1 2-1554/1 (PDF)
26/3/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/3/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-282 Hand. 2-282 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o6) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1554/3 2-1554/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2003   Verzending naar commissie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
26/3/2003   Bespreking
26/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o4)
26/3/2003   Aanneming zonder amendering
26/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1554/2 2-1554/2 (PDF)
3/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/2003   Bekendmaking (31037-31041)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/3/2003, 20/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2003 15 7/4/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 27/3/2003 60 26/5/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2003 6/6/2003 , blz 31037-31041

Kruispuntbank van de wetgeving