S. 2-1553 Dossierfiche K. 50-2151

Wetsontwerp tot oprichting van federale raden van landmeters-experten
Regering G. Verhofstadt I  

beroepsorde
beroepsdeontologie
landmeter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2151/1 Wetsontwerp 29/11/2002
K. 50-2151/2 Amendement 29/1/2003
K. 50-2151/3 Verslag namens de commissie 13/3/2003
K. 50-2151/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/3/2003
K. 50-2151/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 18/3/2003
K. 50-2151/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 19/3/2003
K. 50-2151/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2003
K. 50-2151/8 Erratum 21/3/2003
2-1553/1 2-1553/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/3/2003
2-1553/2 2-1553/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2003
2-1553/3 2-1553/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2151/1
13/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2151/3
19/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 338, p. 54-73
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 341, p. 33
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-1/o37)
Integraal verslag nr. 341, p. 34-39
Doc. K. 50-2151/7
20/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/3/2003   Overzending Doc. 2-1553/1 2-1553/1 (PDF)
24/3/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/3/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-282 Hand. 2-282 (PDF)
2/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-282 Hand. 2-282 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o10) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1553/3 2-1553/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/3/2003   Verzending naar commissie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
26/3/2003   Bespreking
26/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
26/3/2003   Aanneming zonder amendering
26/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1553/2 2-1553/2 (PDF)
3/4/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
11/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/2003   Bekendmaking (31035-31036)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/3/2003, 20/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2003 6/6/2003 , blz 31035-31036

Kruispuntbank van de wetgeving