S. 2-1552 Dossierfiche K. 50-1872

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof
Regering G. Verhofstadt I  

begrotingscontrole
Rekenhof (BelgiŽ)
begrotingsrecht
nationale boekhouding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1872/1 Wetsontwerp 18/6/2002
K. 50-1872/2 Amendement 8/1/2003
K. 50-1872/3 Amendementen 21/1/2003
K. 50-1872/4 Amendementen 29/1/2003
K. 50-1872/5 Amendementen 11/2/2003
K. 50-1872/6 Amendementen 25/2/2003
K. 50-1872/7 Amendement 13/3/2003
K. 50-1872/8 Verslag namens de commissie 13/3/2003
K. 50-1872/9 Tekst aangenomen door de commissie 13/3/2003
K. 50-1872/10 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 19/3/2003
K. 50-1872/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2003
2-1552/1 2-1552/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 1/4/2003
2-1552/2 2-1552/2 (PDF) Amendementen 2/4/2003
2-1552/3 2-1552/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2003
2-1552/4 2-1552/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
18/6/2002   Indiening Doc. K. 50-1872/1
13/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1870/4
19/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 338, p. 2-39 + p. 49-51
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 341, p. 31-32
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-0/o43)
Integraal verslag nr. 341, p. 32-33
Doc. K. 50-1872/11
20/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
10/7/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/41 2-82/41 (PDF)
10/7/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/41 2-82/41 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/4/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1552/1 2-1552/1 (PDF)
1/4/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-10/o10) Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
Doc. 2-1552/4 2-1552/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/4/2003   Verzending naar commissie
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Mimi Kestelijn-Sierens
2/4/2003   Bespreking
2/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-3/o0)
2/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1552/3 2-1552/3 (PDF)
4/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
3/7/2003   Bekendmaking (35901-35902)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/3/2003, 20/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/4/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2003 15 7/4/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/4/2003 60 2/6/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2003 3/7/2003 , blz 35901-35902

Kruispuntbank van de wetgeving