S. 2-1550 Dossierfiche K. 50-1870

Wetsontwerp houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat
Regering G. Verhofstadt I  

administratieve hervorming
boekhoudsysteem
begrotingsfonds
toepassing van informatica
nationale uitvoeringsmaatregel
Rekenhof (BelgiŽ)
uitvoering van de begroting
nationale boekhouding
rijksbegroting
overheidsboekhouding
begrotingsprocedure
regionale rekeningen
boekhouder
Europees stelsel van rekeningen
begrotingscontrole

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1870/1 Wetsontwerp 18/6/2002
K. 50-1870/2 Amendementen 22/1/2003
K. 50-1870/3 Amendementen 29/1/2003
K. 50-1870/4 Verslag namens de commissie 13/3/2003
K. 50-1870/5 Tekst verbeterd door de commissie 13/3/2003
K. 50-1870/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/3/2003
K. 50-1870/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2003
2-1550/1 2-1550/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
18/6/2002   Indiening Doc. K. 50-1870/1
13/3/2003   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1870/4
19/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 338, p. 2-49
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 341, p. 27-30
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-34/o11)
Integraal verslag nr. 341, p. 30
Doc. K. 50-1870/7
20/3/2003   Aanneming zonder amendering
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/4/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1550/1 2-1550/1 (PDF)
1/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
3/7/2003   Bekendmaking (35883-35900)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2003, 20/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2003 10 31/3/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/3/2003 0 31/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2003 3/7/2003 , blz 35883-35900

Kruispuntbank van de wetgeving